Murot

Kellogg's
Corn Flakes  378 kcal / 100 g
Frosties great taste 369 kcal / 100g
Rice krispies 383 kcal / 100g
Rice krispies multi grain  370 kcal / 100g
Coco pops crunchers 384 kcal / 100g
Coco pops rocks 419 kcal / 100g
Frost rice krispies 381 kcal / 100g
Smacks 382 kcal / 100g
Special K classic 379 kcal / 100g
Special K täysjyvä 366 kcal / 100g
Special K red berries 380 kcal / 100g
Special K dark chocolate & strawberry 385 kcal / 100g
All bran regular 356 kcal / 100g
All bran apple & fig 361 kcal / 100g
All bran plus 334 kcal / 100g
All bran yoghurty 370 kcal / 100g
All bran dark chocolate 380 kcal / 100g
Extra classic 466 kcal / 100g
Extra fruit 462 kcal / 100g
Extra chocolate 485 kcal / 100g

Honey MonsterSugar Puffs 482 kcal / 100g
Cereal Choco Bar 385 kcal / patukka
Choco Puffs 480 kcal / 100g

Weetabix
 Weetabix Original 358 kcal / 100g
Weetabix Chocolate 346 kcal / 100g
Weetabix Minis Mansikka 375 kcal / 100g

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti